Notes160x600
Rollup
Neka ova zagonetka otkrije vašu ljudskost. Da li se čovjek nalazi u kući ili izvan nje?!

Neka ova zagonetka otkrije vašu ljudskost. Da li se čovjek nalazi u kući ili izvan nje?!

U ovom psihološkom tekstu se radi o vašem prvom dojmu, što znači da ne možete pogriješiti ili dati netačan odgovor. Nakon toga ćete odlučiti šta vas u životu najviše pokreće i čemu pridajete veliki značaj.

Čovjeka vidite unutar kuće 

Vi ste osoba koja pokušava da funkcionište sa svime što se nalazi u vašoj neposrednoj blizini, trudite se i izbjegavate sukobe koliko god je to moguće. Ljudi češto ne mogu razumjeti vaš um koji doseže dosta duboko, tako da se često osjećate izvane situacije u kojoj se trenutno nalazite, zbog toga dolazi do pogreški prilikom komunicaranja sa okolinom.

Nikada ne dozvoljavate da se osjećate poraženim, zbog toga vaše razmišljanje i ponašanje motiviše sve oko vas. 

Čovjeka vidite izvan kuće

Ljudskost i iskrenost su po vama dvije najvažnije komponente, upravo su vam oni prioriteti u životu, zbog toga znate biti povrijeđeni i razočarani, ali se vi ne predajte, iznova i iznova idete glavom kroz zid. Iz tog razloga imate mnogo prijatelja, ali i neprijatelja.

Nikada ne ovisite o drugima, niti se oslanjate na njih, smatrate da ste najbolji oslonac sami sebi, zbog toga vam timski rad i nije jača strana. Ako popravite taj propust moći ćete za sebe reći da ste kvalitetna ličnost i potpuna osoba.  

Komentari