Notes160x600
Rollup
Mnogi su samo ovo čekali: Ako ste planirali da idete u Njemačku, ovo obavještenje trebate da pročitate

Mnogi su samo ovo čekali: Ako ste planirali da idete u Njemačku, ovo obavještenje trebate da pročitate

Bez ikakve sumnje je da svake godine sve veći broj mladih odlazi sa Balkana, pa tako i iz Bosne i Hercegovine, a trenutno po istraživanjima i anketama, između 150.000 i 200.000 građana čeka na priliku da zauvijek napusti svoju domovinu.

Mnogi se boje da će upravo novi njemački Zakon o useljavanju radne snage da bude uvod u egzodus, zbog kojeg će se, po procjenama stručnjaka, odseliti 80.000 osoba. Naime, Novi Zakon koji je usvojila Vlada Njemačke, a koji je stupio na snagu od 1. janura, izjednačava osobe koje imaju srednju stručnu spremu sa onima koji imaju sveučilišnu diplomu.

Druga činjenica koja će uveliko promijeniti trenutku situaciju jeste ukidanje tzv vorrangprufunga, to jeste kriterija po kojem je neophodno da kompanija prvo pokuša da pronađe osobu za obavljanje tog posla u Njemačkoj ili u EU, pa da tek onda na red dođu kandidati koji žive izvan granica Europske Unije.

Treća stvar je neka vrsta prepreke, barem pojedinim skupinama, kako je to zahtjev za dokazom poznavanja njemačkog jezika pri apliciranju na konkurse, što će sada da postane kriterij za rad, ali i za priznavanje stranih stručnih diploma, bez obzira na vašu struku. Također, sada se predviđa Zakonom i ubrzani postupak, koji se može pokrenuti ako su poslodavci spremni platiti određenu svotu novca i obrazložiti razloge za pokretanje istog.

Nova mogućnost je također i dolazak na šest mjeseci u Njemačku u cilju da se pronađe posao, ali je potrebno da ispunjavate određene uslove da bi vam to bilo odobreno, gdje je i poznavanje njemačkog nivoa barem na razini B1.

Komentari